Estcool je slovenská spoločnosť, ktorá vyrába chladiče, tepelné čerpadlá a Roof Top pre trh s klimatizáciou a pre priemyselný proces. Vyrábame stroje, ktoré ochladzujú, alebo otepľujú vodu a vzduch, s cieľom dosiahnuť maximálne šetrenie energie, a ponúknuť najlepšie služby v oblasti tepla. Naše skúsenosti sú výsledkom spolupráce s medzinárodnými partnermi.

Estcool is a Slovak Company specialised in the production of chillers, heating pumps and roof-top for the air-conditioning and the industrial process markets.
We have been manufacturing air and water cooling and thermo-regulating units, trough advanced solutions allowing the maximum energy savings and best thermodynamic performances.
Our experience is the result of continous cooperation with International Partners.

  Séria EPI - Séria EPC - Séria ERT